Certifikace

K&K TECHNOLOGY a.s. je držitelem:

  • certifikátu ISO 9001:2009, systém managementu kvality společnosti,
  • certifikátu ISO 14001:2005, systém managementu environmentu společnosti,
  • certifikátu OHSAS 18001:2008, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • autorizací ČKAIT a SKSI pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství, technologická zařízení staveb, pozemní stavby a techniku prostředí staveb
  • certifikátu systému řízení výroby TZÚS Praha,
  • velkého svářečského průkazu GSI SLV München,
  • oprávnění k montáži plynových zařízení,
  • oprávnění k montáži bioplynových zařízení,
  • oprávnění k výrobě a montáži elektrických zařízení,
  • oprávnění k výrobě a montáži zařízení do výbušného prostředí

K&K TECHNOLOGY a.s. dodržuje Politiku integrovaneho systemu.

image  image  image   image