Certifikace

K&K TECHNOLOGY a.s. je držitelem:

 • certifikátu ČSN EN ISO 9001:2016, systém managementu kvality společnosti,
 • certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016, systém managementu environmentu společnosti,
 • autorizací ČKAIT a SKSI pro vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství,  technologická zařízení staveb, pozemní stavby a techniku prostředí staveb
 • autorizace Technik čištění odpadních vod
 • certifikátu systému řízení výroby TZÚS Praha,
 • velkého svářečského průkazu GSI SLV München,
 • oprávnění k montáži plynových zařízení,
 • oprávnění k montáži bioplynových zařízení,
 • oprávnění k výrobě a montáži elektrických zařízení,
 • oprávnění k výrobě a montáži zařízení do výbušného prostředí
 • osvědčení o členství v Asociaci pro vodu ČR z.s.

K&K TECHNOLOGY a.s. dodržuje Politiku integrovaného systému.

image  image  imageimage