Elektrotechnologie pro průmysl

K&K TECHNOLOGY a.s. projektuje kompletní elektrotechnologické systémy, ve svém elektrotechnologickém středisku vyrábí kompletní silnoproudé, slaboproudé i řídicí rozvaděče podle vlastní projektové dokumentace nebo podle externích projektů dodaných zákazníky. 

Rozvaděčové skříně jsou obvykle typu RITTAL, nebo jiných předních světových výrobců, přístrojové bavení se řídí replica Rolex sortimentem předepsaným v projektu. Často to jsou produkty Schneider Electric, Siemens a dalších předních firem. Výrobní halu opouštějí rozvaděče až po důkladném individuálním vyzkoušení a s kompletní průvodní dokumentací, včetně výchozí elektrorevize.

Významnou škálou produktů elektrotechnologického střediska je kompletace vyráběných strojů a zařízení požadovanou elektrovýzbrojí.

Středisko zajišťuje instalace a montáže vyrobených rozvaděčů, strojů a zařízení přímo na stavbách, včetně jejich uvádění do provozu.

K&K TECHNOLOGY a.s. zajišťuje provádění servisu dodaných elektrotechnologických výrobků a zařízení na  základě uzavřených servisních smluv.