Výrobky pro vodní linky ČOV
 • Lapák písku, strojní vystrojení vertikálního lapáku písku 
 • Vyplachovací klapky dešťových zdrží 

 • Čerpací stanice surové odpadní vody se samočištěním

 • Kanálové drtiče, česle, česlicový koš  

 • Systémy dopravy, drcení a praní shrabků

 • Dmychárny a aerační systémy aktivací 

 • Odplyňovací zóny aktivačních nádrží

 • Rozdělovací objekty vratného kalu a předčištěné vody vestavěné do selektoru aktivace

 • Naklápěcí žlaby pro sběr plovoucích nečistot v podélných dosazovacích nádržích

 • Vestavná dosazovací nádrž

 • Technologické vystrojení sedimentačních nádrží    

 • Plastové řetězové shrabovací systémy       

   
 • Odtah biologického kalu z dosazovacích nádrží bez sběrných jímek

 • Pojezdové mosty kruhových i podélných nádrží

 • Přepadové žlaby a hrany, norné stěny

 • Jeřábky pro míchadla, vtokové mříže, kanálová stavítka

 • Zařízení pro těžení štěrku a písku

 • Souhrn vyrobků pro čistírny odpadních vod