Historie
1976 – 1990Budoucí odborný management skupiny K&H působí ve státních podnicích zaměřených na vodní hospodářství a plynárenství.
1991Vznik firmy Kutil Václav - projektová kancelář.
1993Založena společnost K&H Klatovy s.r.o.
1995Založena společnost K&H KINETIC Slovakia s.r.o.
1995Založena společnost Šumavská  vodárenská k.s.
1996Založena společnost K&H KINETIC a.s. v České republice, která převzala činnosti od K&H Klatovy s.r.o.
1998Společnost K&H KINETIC Slovakia s.r.o. transformována na akciovou společnost.
1999Vznik BIOGAS TECHNOLOGY a.s.
1999K&H KINETIC a.s. zakládá Šumavské vodovody a kanalizace a.s., které od 1.1.2000 přebírají činnosti od Šumavské vodárenské k.s.
1999Zřízeno obchodně technické oddělení K&H KINETIC a.s. v Praze.
2003Vznik zastoupení pro Rusko - MAEP 2000 v Moskvě.
2003Vodohospodářský podnik a.s. členem skupiny K&K
2004Vznik zastoupení pro Moldavii - EIG Kišiněv.
2006Vznik zastoupení pro Uralskou oblast - Energosystémy Satka.
2010

Příprava nového sídla společnosti.

2011Změna obchodního jména K&H Kinetic a.s. na K&K TECHNOLOGY a.s.
2017

Změna sídla společnosti - Koldinova 672, Klatovy II

2017Nově zrekonstruované výrobní haly
202130 let od založení společnosti