Partneři

Skupina K&K se ve své činnosti opírá o spolupráci s kvalifikovanými partnery, kteří působí v oblasti jejího odborného oborového zaměření. Patří mezi ně zejména:

  • Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
  • Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva STU Bratislava
  • Asociace pro vodu ČR (CzWA) a její odborné skupiny
  • Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky (AČESR)
  • Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK)
  • České sdružení pro biomasu (CZ BIOM)
  • Aliance České vodohospodářské technologie (CWT)
  • Schneider Electric - Alliance Integration Partner

 

    UChEI

             ače              sovak