Výzkum a vývoj

Hledání nových řešení  = zdroj budoucích úspěchů:

  • vyplachovací klapky dešťových zdrží
  • dezintegrace a praní shrabků
  • zrovnoměrnění nátoku do biologie -, rozdělovací objekty vody a vratného kalu
  • regulace hladiny v biologické lince
  • moderní řešení podélných dosazovacích nádrží s flokulačními zónami, plastovými řetězovými shrabováky a ponořenými systémy odvádění vyčištěné vody
  • odplyňovací zóna za aktivací
  • dezintegrace kalu
  • termofilní stabilizace kalu
  • nové řešení vyhnívacích nádrží - nízké nádrže s míchadly a interním ohřevem
  • řešení pro omezení pěnění vyhnívacích nádrží
  • pneumatické ovládání vyhnívacích nádrží pro bezpečný provoz při výpadku proudu
  • rekuperace tepla z vyhnilého kalu
  • kompaktní výměníky pro ohřev kalu
  • šneková doprava a řízené uskladnění odvodněného kalu v silech
  • hygienizace kalu vápnem
  • odsiřování, sušení a spalování bioplynu
  • specielní provedení textilních plynojemů
  • likvidace kalu spalováním
  • automatizace procesů - bezobslužný provoz ČOV.