K&K TECHNOLOGY SK a.s.

člen skupiny K&K

Obchodní jméno:

K&K TECHNOLOGY SK a.s.
Sídlo společnosti:Nám. SNP 90, Slovenská Ľupča 976 13
Datum vzniku:31.7.1998
IČO:36 031 992
DIČ:SK 2020092448
Právní forma:Akciová společnost
Základní jmění:33 200 EUR

Společnost je zapsána v Obchodného registru Okresného súdu v Banské Bystrici oddiel SA vložka č. 520/S

Zaměření společnosti:

Dodávky, montáž, uvádění do provozu, servis a provozní poradenství v oborech úprava vody,  čištění odpadních vod, hospodaření s kaly, bioplynové stanice, elektrotechnologická zařízení a řídicí systémy pro průmyslová zařízení, ocelové konstrukce a technologické trubní systémy.

Poradenství, předprojektovou a projektovou přípravu a výrobu zařízení z produkce skupiny, zajišťuje prostřednictvím ostatních členů skupiny K&K.

Statutární orgány

Představenstvo:  Dozorčí rada: 
Václav Kutilpředseda   Ing. Jana Csizmadiová
předseda
Ing. Josef Horejšmístopředseda Ing. Jana Vyšná
člen
Ing. Juraj Dávid
člen   Miloslava Zelenkováčlen

    
     

Vedení společnosti

Ředitel společnosti
Václav Kutil
  
  
Telefon:+ 421 48 47 231 00
Fax:
+ 421 48 47 231 88
E-mail: 
kk@kk-technology.sk

davidml@kk-technology.sk
Webové stránky:www.kk-technology.sk