Konzultace, studie, procesní návrhy

Jedním z prvních kroků při přípravě investičních záměrů jsou odborné konzultace a variantní studie. Zkušení odborníci skupiny K&K TECHNOLOGY a.s. nabízejí provedení konzultací, posudků a studií proveditelnosti pro výstavbu, rekonstrukce i opravy čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodovodní a kanalizační sítě a jejich zařízení, pro bioplynové stanice.

Pro technologické procesy čištění komunálních, průmyslových nebo zemědělských odpadních vod disponuje K&K TECHNOLOGY a.s. vlastními specialisty pro potřebné procesní návrhy. U stávajících zařízení připravovaných k modernizaci nebo intenzifikaci tito specialisté před vlastním návrhem mohou provést vyhodnocení stávajícího stavu s využitím vlastní akreditované laboratoře skupiny K&K.