Projektová dokumentace

Skupina K&K TECHNOLOGY je personálně a  technicky připravena zabezpečit soubor výkonů inženýrsko-projektových činností pro jednotlivé části přípravy a realizace staveb:

  • zabezpečení vstupních podkladů,
  • zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrské přípravy pro územní řízení (IČ UR),
  • zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a související inženýrské přípravy (IČ SP),
  • dopracování projektu pro provádění stavby (DPS),
  • práce spojené s prováděním stavby (AD), včetně dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
  • práce po dokončení stavby.