Dodávky a montáž

K&K TECHNOLOGY a.s. pro kompletaci dodávek využívá řadu vlastních výrobků, konstrukčních řešení a funkčních jednotek vlastní koncepce. Patří k nim:

K&K TECHNOLOGY a.s. má zkušené a odborně zdatné montážní skupiny pro strojně-technologické i elektro-technologické montáže, vybavené moderní montážní technikou, se zkušenostmi ze staveb v tuzemsku i zahraničí. Jejich práci řídí a koordinuje tým zkušených koordinátorů staveb.