Výrobky a funkční jednotky pro kotelny a tepelná hospodářství
  • Bioplynové kogenerační stanice a elektrárny pro ČOV, zemědělství, obce
  • Zařízení teplovodních kotelen na bioplyn a zemní plyn 
  • Teplovodní potrubní rozvody
  • Hydraulické spojky, rozdělovače a sběrače