Úpravny vody, distribuce vody

Stavba

 PDF

Popis

Dokončení (rok)

Vodovod Dobříč, Koryta, Čivice a Kaceřov Technologické vystrojení a ČSv realizaci
ÚV Kaplanka Rekonstrukce ÚV, vystrojení ČS Krásnáv realizaci
ÚV Mariánské Lázně Obnova čiřičů2022
VDJ Zliv Technologické vystrojení2022
VDJ Přeštice Rozšíření zásobníku vody2021
VDJ Klatovy více informacíElektrolytická výroba a dávkování chlornanu sodného2021
VDJ Vinice Náhradní čerpání2021
VDJ Ráječek Rekonstrukce technologie2021
ČSSV, ÚV Homolka více informacíObnova čerpadel surové vody2020
VDJ Hrádek u Sušice více informacíPosílení vodovodních zdrojů a nový vodojem2019
VDJ Štěpánov Výměna trubních rozvodů2018
VDJ Žalov Rekonstrukce armaturní komory2018
Velké Karlovice Posílení prameniště2018
ÚV Petrovičky Rekonstrukce ÚV2018
ČS Sihoť více informacíRekonstrukce čerpací stanice - technologická část2017
ÚV Karolínka Rekonstrukce chlorovny2017
ČS Lužná více informacíVýměna technologie čerpací stanice2017
ÚV Choceň více informacíNová úpravna vody - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ÚV Plzeň více informacíRekonstrukce ÚV - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ÚV Železná Ruda Rekonstrukce ÚV - dodávka strojní části, ASŘTP2015
ČS Bruska, Praha Rekonstrukce ČS vodojemu Bruska - technologická část2014
ÚV Oravská Lesná Projektová dokumentace2014
ÚV Kolinec více informacíVýstavba nové ÚV2012

ÚV Přeštice

 více informací

Celková rekonstrukce ÚV

2012

ÚV Plzeň

 

ÚV III – akumulace- obnova trubního vedení – I.etapa

2011

ÚV Dúbrava

 více informací

SKV Dúbrava - odstranění antimonu, úpravna vody Demänovská dolina – celková rekonstrukce

2008

Čisté město Klatovy

 

Vystrojení a rekonstrukce, vodojemů

2008

Doplnění hospodářské infrastruktury města Plzně

 

Vystrojení čerpacích stanic a vodojemů

2007

ÚV Mladá Vožice

 

Dodávka a montáž vodojemu 2x200m3

2006

ÚV Nečtiny

 

GD technologie úpravny vody

2003

ÚV Milence

 

Rekonstrukce úpravny - elektročást + řídící systém; projekt, realizace, HW, SW

2002

Město Měčín

 

Snížení koncentrace radonu; projekt, realizace

2002

Obec Drslavice

 

Snížení koncentrace radonu; projekt, realizace

2002

VDJ Rozvoj - Klatovy

 

Rekonstrukce vodojemu Rozvoj - starý; projekt, realizace

2002

Nedaničky

 

Posílení vodního zdroje Nedaničky; projekt, realizace

2002